Główne obszary działania

Prawo karne

Prawo karne

Reprezentacja na każdym stadium postępowania w sprawach karnych, karnych wykonawczych i wykroczeniowych…

Prawo cywilne

Prawo cywilne

W tym między innymi: dochodzenie roszczeń i egzekucja wierzytelności, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie…

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

W tym na przykład: rozdzielność majątkowa, separacja lub rozwód, a w konsekwencji podział majątku, władza rodzicielska…

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz zamawiających i wykonawców, w tym także doradztwo na wszystkich etapach…

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

W obszarze zainteresowania w szczególności mieści się prawo budowlane, transportowe, postępowania przeciwko organom emerytalno-rentowym…

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna według bieżącego zapotrzebowania przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i…

Prawo pracy

Prawo pracy

Reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy, związanych m.in. z rozwiązaniem umowy o pracę…

Ochrona praw zwierząt

Ochrona praw zwierząt

Udzielanie w ramach działalności pro bono wsparcia prawnego organizacjom, których statutowym celem jest ochrona…

Mediacje

Mediacje

Mediacje sądowe i pozasądowe – jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów – prowadzone są w sprawach cywilnych…

statuetka Temidy — uosobienia sprawiedliwości i prawa

Prawo cywilne

W tym między innymi: dochodzenie roszczeń i egzekucja wierzytelności, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, nienależyte wykonanie umowy), spadki (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, podważenie testamentu), ochrona dóbr osobistych, rozliczenie związku partnerskiego (konkubinatu), prawo nieruchomości (najem, dzierżawa, eksmisja), zniesienie współwłasności, zasiedzenie.

Postępowanie rozwodowe

Prawo rodzinne

W tym między innymi: rozdzielność majątkowa, separacja lub rozwód, a w konsekwencji podział majątku, władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie), kontakty z dzieckiem (ustalenie, zmiana, zakazanie, egzekwowanie), alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie), ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, zgoda zastępcza.

Umowa administracyjna

Prawo administracyjne

W obszarze zainteresowania w szczególności mieści się prawo budowlane, transportowe, postępowania przeciwko organom emerytalno-rentowym, zwrot wywłaszczonych nieruchomości lub uzyskanie odszkodowania za wywłaszczenie.

Konsultacja z zakresu prawa gospodarczego

Prawo gospodarcze i obsługa prawna firm

Kompleksowa obsługa prawna według bieżącego zapotrzebowania przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W szczególności: rejestracja spółek i przedsiębiorstw, obsługa kontraktów (sporządzanie i opiniowanie umów, udział w negocjacjach, kontrola realizacji umów, obsługa roszczeń umownych), obsługa wierzytelności, windykacja należności, opracowywanie dokumentacji biznesowej i reakcja na bieżące zagadnienia prawne.

Konsultacja z zakresu prawa pracy

Prawo pracy

Reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy, związanych m.in. z rozwiązaniem umowy o pracę, przywróceniem do pracy, zapłatą wynagrodzenia za pracę i za nadgodziny, zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zapłatę odszkodowania za niesłuszne wypowiedzenie umowy o pracę, za mobbing, dyskryminację czy wypadek przy pracy.

Ochrona praw zwierząt

Ochrona praw zwierząt

Udzielanie w ramach działalności pro bono wsparcia prawnego organizacjom, których statutowym celem jest ochrona i opieka nad zwierzętami. Występowanie przed organami ścigania i sądami w postępowaniach dotyczących praw zwierząt, opiniowanie, sporządzanie i egzekwowanie umów z zakresu obrotu zwierzętami.

Mediacje sądowe i pozasądowe

Mediacje

Mediacje sądowe i pozasądowe – jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów – prowadzone są w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz karnych.

 

Główne obszary działaniaadwokat – Wrocław – Polska