Adwokat Wrocław

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokat Mirę Harhala-Wlazło świadczy szeroko pojęte usługi prawne na rzecz osób prywatnych oraz przedsiębiorstw, począwszy od doradztwa, przez opiniowanie i sporządzanie umów oraz dokumentacji, aż po zastępstwo procesowe (reprezentację) przed instytucjami wymiaru sprawiedliwości i organami, w tym sądami, organami ścigania, komornikami sądowymi, a także organami administracji państwowej i samorządowej w mieście Wrocław. 

Adwokat Mira Harhala-Wlazło

Kilka faktów:

 

  • adwokat z Wrocławia, świadcząca usługi prawne na terenie całej Polski,
  • członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu od 2018 roku,
  • absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
  • mediator wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
Wstąpienie w szeregi adwokatury rozważałam już w bardzo młodym wieku, stąd zawód ten traktuję jako świadomy owoc determinacji i pasji. W swojej pracy zawodowej staram się łączyć cenną tradycję adwokatury z nowoczesnymi rozwiązaniami, podyktowanymi oczekiwaniami XXI wieku. Na pierwszym miejscu stawiam relację z Klientem – opartą na swobodnej komunikacji i zaufaniu (co wynika nie tylko z obowiązku zachowania przeze mnie tajemnicy adwokackiej, ale także z przekonania, że tylko w ten sposób możliwe jest prowadzenie współpracy satysfakcjonującej obie strony). Powierzone mi sprawy traktuję jak własne, co jest gwarancją pełnego zaangażowania, wysokiej staranności i kreatywnych rozwiązań.

Wymienione na stronie obszary działalności Kancelarii są tylko przykładowe, ponieważ w wykonywaniu zawodu adwokata cenię sobie różnorodność. W konsekwencji zajmuję się zarówno obsługą prawną firm i wiążącymi się z tym zagadnieniami, jak również prowadzę sprawy klientów indywidualnych. W swojej pracy zawodowej poruszam się po wielu gałęziach prawa, dlatego zachęcam do kontaktu – chętnie poznam sprawę, która sprawiła, że tu jesteś i poinformuję, czy mieści się w obszarze mojej praktyki.

Na prowadzenie różnorodnych spraw moich Klientów (nieskrępowane jedną specjalizacją) pozwala mi bogate doświadczenie zawodowe oraz stała współpraca ze specjalistami z poszczególnych dziedzin prawa, a także biegłymi, rzeczoznawcami i detektywami.

Główne obszary działania

Prawo karne

Prawo karne

Reprezentacja na każdym stadium postępowania w sprawach karnych, karnych wykonawczych i wykroczeniowych…

Prawo cywilne

Prawo cywilne

W tym między innymi: dochodzenie roszczeń i egzekucja wierzytelności, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie…

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

W tym na przykład: rozdzielność majątkowa, separacja lub rozwód, a w konsekwencji podział majątku, władza rodzicielska…

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz zamawiających i wykonawców, w tym także doradztwo na wszystkich etapach…

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

W obszarze zainteresowania w szczególności mieści się prawo budowlane, transportowe, postępowania przeciwko organom emerytalno-rentowym…

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna według bieżącego zapotrzebowania przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i…

Prawo pracy

Prawo pracy

Reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy, związanych m.in. z rozwiązaniem umowy o pracę…

Ochrona praw zwierząt

Ochrona praw zwierząt

Udzielanie w ramach działalności pro bono wsparcia prawnego organizacjom, których statutowym celem jest ochrona…

Mediacje

Mediacje

Mediacje sądowe i pozasądowe – jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów – prowadzone są w sprawach cywilnych…

Usługi świadczone są kompleksowo – począwszy od spotkania, konsultacji i analizy prawnej, przez reprezentację na etapie przedsądowym, a następnie zainicjowanie postępowania przed sądem lub organem (na przykład przez sporządzenie pozwu / wniosku / zawiadomienia), zastępstwo procesowe (to jest konkretnie: udział w rozprawach oraz innych czynnościach przed sądami i organami, wymiana pism procesowych w toku postępowania, spotkania negocjacyjne, kontakt z sądami i organami, sporządzanie środków zaskarżenia od wydanych orzeczeń, zapoznawanie się z aktami toczących się postępowań i sporządzanie fotokopii zgromadzonych w nich dokumentów) i jednocześnie konsultację w sprawie dalszych kroków prawnych, aż po inicjowanie i koordynowanie dalszych postępowań egzekucyjnych i wykonawczych.

Oprócz usług o charakterze procesowym, Kancelaria oferuje nadto opiniowanie i sporządzanie umów, regulaminów i statutów, a także przygotowywanie opinii prawnych, opracowywanie dokumentacji przetargowej, rejestrowej i kadrowej.

___

Przywiodła Cię tu sprawa wymagająca pomocy prawnej? Zajmę się nią jako Twój adwokat, Wrocław to tylko jeden z obszarów mojego działania. Internet, nowoczesne technologie oraz sieć profesjonalnych współpracowników umożliwiają skuteczne prowadzenie obsługi prawnej na terenie całego kraju, w tym udział w rozprawach online.

Zapraszam do współpracy.

 

Kancelaria Adwokacka MHWadwokat – Wrocław – Polska