Aktualności

Bilet do więzienia? Już nie!

Bilet do więzienia? Już nie!

Z mojej praktyki adwokackiej wynika, że mało kto wie o pewnej istotnej zmianie przepisu Kodeksu karnego wykonawczego, mimo że obowiązuje ona od 1 stycznia 2023 roku. Jeszcze do niedawna, przed nowelizacją, sądy wysyłały do skazanego na karę pozbawienia wolności wezwanie – tzw. „bilet do zakładu karnego”. W tym wezwaniu sąd wskazywał datę, kiedy należy stawić się dobrowolnie w areszcie śledczym w celu odbycia prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności.

czytaj dalej
Dobrowolne poddanie się karze – sposób na sprawy karne?

Dobrowolne poddanie się karze – sposób na sprawy karne?

Wszyscy znamy z amerykańskich filmów sceny, w których podejrzany wraz z obrońcą negocjują z prokuratorem karę za popełnione przestępstwo. W polskim porządku prawnym funkcjonują tzw. konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego (porozumienia karnoprocesowe). Instytucja dobrowolnego poddania się karze funkcjonuje w Polsce od 1 lipca 2015 roku. Ta forma współpracy oskarżonego z wymiarem sprawiedliwości może wpłynąć m.in. na szybsze zakończenie sprawy i złagodzenie kary.

czytaj dalej
Tymczasowe aresztowanie – co może adwokat?

Tymczasowe aresztowanie – co może adwokat?

Bardzo dużo! Adwokat prowadzący sprawy karne, w ramach obrony podejrzanego, wobec którego już zastosowano lub zachodzi ryzyko zastosowania tymczasowego aresztowania, może w szczególności: prowadzić rozmowy i negocjacje z prokuratorem prowadzącym postępowanie przygotowawcze (dochodzenie lub śledztwo), wziąć udział w sądowym posiedzeniu aresztowym w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania, sporządzić zażalenie na postanowienie…

czytaj dalej

 

Aktualnościadwokat – Wrocław – Polska