22 lutego obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw, dlatego już od 23 lat Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje wydarzenie pt. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego zasadniczym celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych. Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 20 lutego 2023 r.

Adwokat Mira Harhala-Wlazło włącza się do tej wartościowej akcji, poprzez udzielanie ofiarom przestępstw bezpłatnych porad prawnych, w tym m.in. informowania o przysługujących im prawach oraz krokach prawnych prowadzących do ochrony ich interesów.

Pomoc prawna będzie świadczona przez Kancelarię codziennie, od 20 do 24 lutego w godz. 15:00 – 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w jednej z następujących form:

1) teleporady udzielonej za pośrednictwem tel.: 690 876 007,

2) spotkania w Kancelarii (ul. Krupnicza 2-4, II piętro, Wrocław),

3) spotkania online w formie wideokonferencji.

 

Pomoc prawną otrzyma ofiara każdego przestępstwa, których kompleksowe wyliczenie – z uwagi na ich ilość – nie jest możliwe. Sprawy, z którymi można się zgłosić na poradę w ramach tegorocznej akcji, wymienione zostały poniżej jedynie tytułem przykładu:

  • znęcanie fizyczne i psychiczne (w tym przemoc domowa),
  • wypadek drogowy,
  • błąd medyczny,
  • przestępstwa seksualne,
  • kradzież,
  • oszustwo,
  • niealimentacja,
  • groźby
  • i inne.

Więcej informacji o wydarzeniu:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Ofiar_Przestępstw